ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನಾಯು ಮನುಷ್ಯ: ಹೆಲ್ಮಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಬ್ಲ್

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನಾಯು ಮನುಷ್ಯ: ಹೆಲ್ಮಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಬ್ಲ್

ಹೆಲ್ಮಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಬ್ಲ್ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಮನುಷ್ಯ. ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ...

ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ದಿನಚರಿ

ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ದಿನಚರಿ

ಕಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಚರಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ...

ಪ್ರಚಾರ
ಎದೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವ್ಯಾಯಾಮ

ಮೇಲಿನ ಎದೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು

ಮೇಲಿನ ಎದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ…

ದೇಹದ ಮರುಸಂಯೋಜನೆ

 ದೇಹದ ಮರುಸಂಯೋಜನೆ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಡುವಿನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹ ಮರುಸಂಯೋಜನೆಯು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ…

ಸಿಯಾಟಿಕಾಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಸಿಯಾಟಿಕಾಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಸಿಯಾಟಿಕಾ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೋವಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೊಂಟದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪಾದದವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ...

ವುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಫಿಟ್

ವುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಫಿಟ್

ಕ್ರಾಸ್‌ಫಿಟ್ ವೋಡ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು…

ಉಬ್ಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆ: ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಂತ್ರಗಳು

ಉಬ್ಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆ: ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಂತ್ರಗಳು

ಬೇಸರದ ಊದಿಕೊಂಡ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಹತಾಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ...