Isaac

Jag älskar en hälsosam livsstil, särskilt ämnen som rör fitness och näring. Följ alltid principen "Mens sana in corpore sana". Och med ett vetenskapligt perspektiv. Dessutom har jag utbildning i hälso- och riskförebyggande frågor och miljöledning i företag. Något viktigt, eftersom du inte kan hitta hälsa utan en hälsosam miljö.