Исаак

Би эрүүл амьдралын ертөнцийг, ялангуяа фитнес, хоол тэжээлтэй холбоотой сэдвүүдийг шүтдэг. 'Mens sana in corpore sana' зарчмыг үргэлж баримтал. Шинжлэх ухааны үүднээс. Нэмж дурдахад компаниудад эрүүл мэнд, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, байгаль орчны менежментийн чиглэлээр сургалт явуулдаг. Эрүүл орчингүйгээр эрүүл мэндийг олж чадахгүй тул амин чухал зүйл.