ខ្ញុំ​បាន​បាត់​សោ​រថយន្ត ហើយ​ខ្ញុំ​មិន​មាន​ច្បាប់​ចម្លង​ទេ។

ខ្ញុំ​បាន​បាត់​សោ​រថយន្ត ហើយ​ខ្ញុំ​មិន​មាន​ច្បាប់​ចម្លង​ទេ។

មាន​ករណី​ជា​ច្រើន​ដែល​យើង​នឹង​ប្រើ​រថយន្ត​របស់​យើង ហើយ​ដោយ​ហេតុផល​អ្វី​ក៏​ដោយ​ដែល​យើង​មិន​មាន…

វិធីធ្វើឱ្យក្មេងស្រីលង់ស្នេហ៍ជាមួយ WhatsApp

វិធីធ្វើឱ្យក្មេងស្រីលង់ស្នេហ៍ជាមួយ WhatsApp

បណ្តាញសង្គមគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតដើម្បីអាចភ្ជាប់ ឬចែចង់ជាមួយនរណាម្នាក់។ បើ​អ្នក​ត្រូវ​យកឈ្នះ​មនុស្ស​ស្រី...

publicidad
វិធីធ្វើឱ្យបុរសលង់ស្នេហ៍ជាមួយ WhatsApp

វិធីធ្វើឱ្យបុរសលង់ស្នេហ៍ជាមួយ WhatsApp

WhatsApp បាន​ក្លាយ​ជា​បណ្តាញ​សង្គម​មួយ​ដែល​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន​ជាង​គេ​ ហើយ​កំពុង​ផ្តល់​ឱ្យ​យើង​នូវ​ឯកសិទ្ធិ​នៃ​ការ​អាច...

ផូនេតូសិន

ផូនេតូសិន

មានមនុស្សដែលបង្ហាញខ្លួនថាជាសម្រស់ពិតមានលក្ខណៈជាមនុស្សប្លែកៗនិងដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខណសំរាប់ខ្លួនឯងដែល ...

ប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយសុវត្ថិភាព

វិធីប្រើបណ្តាញសង្គមដោយសុវត្ថិភាព

ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមដោយសុវត្ថិភាពដោយមិនបារម្ភពីការបង្កឱ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគឺជាអ្វីដែលគួរឱ្យព្រួយបារម្ភនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ…