Fausto Ramirez

Ipinanganak sa Malaga noong 1965, si Fausto Antonio Ramírez ay isang regular na nag-aambag sa iba't ibang digital media. Narrative na manunulat, mayroon siyang maraming mga pahayagan sa merkado. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang bagong nobela. Passionate tungkol sa mundo ng fashion, natural na kalusugan, at estetika ng lalaki, nagtrabaho siya para sa iba't ibang media na dalubhasa sa paksa.