Michael Serrano

ນັກຂຽນເນື້ອຫາ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານແຟຊັ່ນຜູ້ຊາຍແລະຊີວິດສຸຂະພາບແຂງແຮງ.

Miguel Serrano ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 475 ຂໍ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ