Lucas garcia

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນແຟຊັ່ນຂອງຜູ້ຊາຍ. ຖ້າທ່ານມັກຕິດຕາມທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂື້ນກ່ຽວກັບແຟຊັ່ນແລະຄວາມງາມ ສຳ ລັບຜູ້ຊາຍຂ້ອຍຂໍແນະ ນຳ ໃຫ້ທ່ານອ່ານບົດຄວາມຂອງຂ້ອຍ.

Lucas Garcia ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 91 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນມີນາປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ