ម៉ាទីនប្រូណូ

ជំនាញឯកទេសផ្នែកអក្សរសាស្ត្រឌីជីថលនៅសាកលវិទ្យាល័យបាសេឡូណាខ្ញុំបានរកឃើញផ្នែកសរសេរនិងទំនាក់ទំនងតាមអ៊ិនធរណេតដែលខ្ញុំចង់លះបង់ខ្លួនឯងនិងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាងមុនរាល់ថ្ងៃ។ ការរុករកនិងការស៊ើបអង្កេតលើប្រធានបទថ្មីៗគឺជាដំណើរផ្សងព្រេងពិតដែលខ្ញុំចែករំលែកជាមួយអ្នកគ្រាន់តែការយល់ដឹងខ្លះៗដែលជាចំណុចចាប់ផ្តើមដើម្បីទទួលបានប្រធានបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍គ្រប់ប្រភេទ។

ម៉ាទីនប្រូណូបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១៦ ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១២