Ntsib neeg Miguel Serrano

Cov ntsiab lus sau. Tus kws tshaj lij ntawm txiv neej txoj kev zam thiab kev noj qab nyob zoo lub neej.

Miguel Serrano tau sau 475 kab lus txij li lub Xya hli ntuj 2015