Lucas garcia

Kuv mob siab rau txiv neej txoj kev zam. Yog tias koj nyiam khaws nrog txhua yam uas tau tshwm sim txog kev zam thiab kev zoo nkauj rau tus txiv neej ces kuv xav kom koj nyeem kuv cov lus.