German Portillo

Kuv yog ib tus kws qhia tus kheej thiab tus kws qhia noj zaub mov. Kuv tau mob siab rau kuv tus kheej rau lub ntiaj teb kev nyab xeeb thiab kev noj haus rau xyoo thiab kuv tau mob siab txog txhua yam hais txog nws. Hauv cov blog no kuv xav tias kuv tuaj yeem pab txhawb txhua yam kuv paub txog kev tawm dag zog, yuav ua li cas kom muaj kev noj haus kom zoo tsis yog kom tau txais lub cev zoo xwb, tab sis kom muaj kev noj qab haus huv.