Arddull Muled Dynion

Arddull Muled Dynion

  Mae'r toriad gwallt hyrddod yn gyfoes iawn, ond mae ganddo darddiad anghysbell iawn. Mae yna lawer o arddulliau sy'n…

Beth yw'r toriad pylu byrstio

Beth yw'r toriad pylu byrstio

Mae dynion yn greadigol iawn o ran cael toriadau perffaith, glân. Dyna pam mae'n rhaid i chi wybod y fersiwn greadigol o "burst pylu".

Arddull sglefrwyr i ddynion

Arddull sglefrwyr i ddynion

Os ydych chi'n hoffi ffasiwn a chwaraeon, dyma ni'n dadansoddi dull arall eto, lle mae dillad trefol yn drech na'r arddull sglefrwyr ar gyfer dynion.

Sut i wisgo pants dynion coch

Sut i wisgo pants dynion coch

Darganfyddwch y syniadau rydyn ni'n eu cynnig ar sut i gyfuno trowsus dynion coch. Byddwch yn synnu y gall fod yn rhywbeth syml ac achlysurol iawn.

Sut i gyfuno chinos dynion

Sut i gyfuno chinos dynion

Rydyn ni'n adnabod y pants chino fel y cerdyn gwyllt ym mhob arddull ffasiwn. Heb amheuaeth a rhagoriaeth par mae bob amser wedi…

Clip tei: sut i'w unioni

Clip tei: sut i'w unioni

Darganfyddwch sut beth yw pin tei, beth yw ei swyddogaethau a'r holl gamau fel y gallwch ei ddefnyddio fel affeithiwr cain.

Arddull preppy ar gyfer dynion

Arddull preppy ar gyfer dynion

Os ydych chi'n hoffi mynd i'r diweddaraf, y tymor hwn gallwch chi ddilyn llinell yr arddull preppy, lle rydyn ni'n dweud wrthych chi am y dillad a'r cyfuniadau gorau.

Steil pin i fyny ar gyfer dynion

Steil pin i fyny ar gyfer dynion

Os ydych chi'n hoffi'r arddull pin i fyny mewn dynion, rydyn ni'n cynnig yr holl fanylion i chi sy'n digwydd yn ei hanes a sut mae'n creu tuedd heddiw.

Sut i gael barf hipster

Sut i gael barf hipster

Os ydych chi'n hoffi cael barf yma rydyn ni'n rhoi'r holl fanylion i chi ar sut i gael barf hipster impeccable, sut i adael iddo dyfu a'i ofal.

Sut i dynnu aeliau dynion

Sut i dynnu aeliau dynion

Os ydych chi'n un o'r rhai sy'n hoffi trwsio eu hwyneb, rydyn ni'n awgrymu'r camau a'r triciau ar sut i dynnu aeliau dyn.

beth yw pansexuality

beth yw pansexuality

Mae gennym ni ffordd newydd o ddiffinio cyfeiriadedd rhywiol. Rydyn ni'n siarad am drawsrywioldeb, a grëwyd gan gegau llawer o enwogion,…

sut i gannu gwallt

sut i gannu gwallt

Os mai'ch amheuaeth yw sut i gannu'ch gwallt, dyma fanylion rhai ffyrdd yn dibynnu ar y tôn rydych chi am ei gyflawni a'r lliw y byddwch chi'n ei ychwanegu.

torri gwallt yn eu harddegau

torri gwallt yn eu harddegau

Darganfyddwch beth sy'n tueddu gyda'r toriadau gwallt hyn yn eu harddegau. Byddwch wrth eich bodd yn darganfod yr holl fathau gwreiddiol.

Sut i wisgo'n dda yn 40

Sut i wisgo'n dda yn 40

Os ydych chi eisoes wedi cyrraedd y 40au, gallwch chi ddewis yn ddiogel sut i wisgo'n dda yn yr oedran hwn gyda'r awgrymiadau rydyn ni'n eu cynnig.

Beth yw keratin a beth yw pwrpas hwn

Beth yw keratin a beth yw pwrpas hwn

Oeddech chi'n gwybod bod gan keratin fuddion lluosog ar gyfer gwallt? Yma rydym yn nodi pa driniaethau y gallwch eu dilyn gyda'r protein gwych hwn.

Arddulliau barf byr i ddynion

Arddulliau barf byr i ddynion

Ar gyfer eleni 2022 mae'r barf fer yn parhau i osod y duedd. Mae'n dal i fod yn arwydd o wrywdod ac mae yna ddynion sy'n ...

Tatŵs braich

Tatŵs braich

  Tatŵs yw'r ffordd symbolaidd ac ysblennydd o fynegi ein personoliaeth. Ar hyn o bryd mae'r tat yn ...

Sut i wisgo mewn steil

Sut i wisgo mewn steil

Mae 'gwisgo mewn steil' yn ffordd i greu tuedd a nodi'ch personoliaeth. Darganfyddwch ei holl awgrymiadau i'w wneud yn naturiol.

Dynion moel enwog

Dynion moel enwog

Rydyn ni'n rhoi'r adolygiadau gorau i chi o ddynion moel enwog, er mwyn i chi weld pa mor dda maen nhw'n teimlo a'r atyniad sy'n eu dominyddu.

Sut y Dylai Dynion Wisgo'n Dda

Sut y Dylai Dynion Wisgo'n Dda

Darganfyddwch yr awgrymiadau a'r cyngor gorau i wybod sut y dylai dynion heddiw wisgo'n dda. Peth tric yn sicr a fydd yn eich helpu.

Toriadau gwallt modern i fechgyn

Toriadau gwallt modern i fechgyn

Gall plant hefyd osod eu steil eu hunain trwy feiddio gwneud torri gwallt modern i fechgyn. Maen nhw i gyd yn ddelfrydol, darganfyddwch!

Jîns Dynion Isel

Jîns Dynion Isel

Rydyn ni'n rhoi'r awgrymiadau gorau i chi fel y gellir gwisgo jîns ar ddynion byr. Gallwch chi hefyd wybod sut i'w gwisgo gydag unrhyw ddilledyn.

Mathau o glec ar gyfer dynion

Mathau o glec ar gyfer dynion

Mae'r bangiau mewn dynion yn gosod tueddiadau ac yma rydyn ni'n rhoi adolygiad bach o'r hyn sy'n cael ei wisgo eleni a chyda pha doriad gwallt modern i'w wisgo.

Arddulliau barf

Arddulliau barf

Os ydych chi'n hoffi gwisgo barf a mynd i'r olaf, mae gennym ni ei holl arddulliau a siapiau fel y gallwch chi gopïo pa un sy'n fwyaf addas i chi.

Sut i fod yn ddyn cain

Sut i fod yn ddyn cain

Ydych chi'n hoffi mynd i'r diweddaraf mewn ffasiwn, ond bob amser yn dangos ceinder? Wel, gallwch chi ei wneud trwy ddarllen ein cynghorion ar sut i fod yn ddyn cain.

Dynion, gyda barf neu heb farf?

Dynion, gyda barf neu heb farf?

Gyda barf neu heb farf? o dan y ddadl fawr hon gallwn egluro beth mae llawer o ddynion a menywod yn ei feddwl, p'un ai i'w wisgo ai peidio.

Yr oriorau smart gorau

Yr oriorau smart gorau

Rydym yn cynnig rhestr ddethol fach i chi o'r smartwatches gorau fel y gallant wneud eich bywyd yn llawer haws.

Sut i smwddio crys heb haearn

Sut i smwddio crys heb haearn

Darganfyddwch y triciau hyn i allu smwddio crys heb haearn. Siawns na fyddant yn gwneud iawn am ychydig o drafferth gyda'r crychau hapus hynny.

Pibonecsia

Pibonecsia

Mae Pibonexia yn air a ddyfeisiwyd i ddynodi personoliaeth y bobl hynny sy'n caru ei gilydd i'r eithaf.

https://hombresconestilo.com/como-vestir-para-una-boda-de-dia/

Siwt priodfab gwyn

Mae'r siwt priodfab gwyn yn hanfodol ar gyfer seremonïau arbennig a gellir gweld ei ategolion a'i gyfuniadau gorau yma.

Gwallt eilliedig i ddynion

Gwallt eilliedig i ddynion

Rydyn ni'n cynnig y gwallt eilliedig gorau i chi fel y gallwch chi ddewis yr un sy'n gweddu orau i'ch steil a'ch personoliaeth.

Enwogion gyda gwallt hir

Enwogion gyda gwallt hir

Darganfyddwch sut mae rhai enwogion yn edrych fel gwallt hir, beth yw'r arddulliau sy'n gweddu orau i bob un a'r gofal y mae'n rhaid ei gymryd.

Ffasiwn yn y 70au mewn dynion

Ffasiwn yn y 70au mewn dynion

Mae'r 70au wedi gadael atgofion dirifedi inni sydd gennym mewn golwg heddiw. Darganfyddwch ei steil a'i ffasiwn angerddol.

Arddulliau ffasiwn

Arddulliau ffasiwn

Darganfyddwch y gwahanol arddulliau ffasiwn sy'n digwydd ac a fydd yn parhau trwy gydol y degawdau a'r cyfnodau o ran gwisgo i ddynion.

Gwallt glas graddiant

Gwallt glas graddiant

Yn Men with Style rydyn ni'n rhoi'r syniadau gorau ar sut i gyflawni gwallt glas trawiadol, radical sy'n gosod tueddiadau.

Apiau i brynu dillad

Apiau i brynu dillad

Mae apiau i brynu dillad yn ffordd i siopa heb adael cartref. Darganfyddwch yr holl rai mwyaf poblogaidd y gallwch chi ddod o hyd iddynt.

Gwisg drefol

Gwisg drefol

Os oes rhaid i ni siarad am Outfit trefol, mae i siarad am y duedd honno mewn gwisgo mewn ffordd achlysurol neu anffurfiol, ond yn anad dim trefol.

Helix Piercings

Helix Piercings

Tyllu Helix yw'r math hwnnw o glustlws sy'n cael ei roi yn rhan uchaf y glust, yn benodol yn y rhan o'r cartilag.

Siwt priodfab du

Siwt priodfab du

Os ydych chi am daro unrhyw un o'r arddulliau siwt priodfab du, dyma ni yn cynnig yr holl amrywiadau i chi ar gyfer y diwrnod arbennig hwnnw.

gwisg hanner moesau

Hanner tag

Mae gwisgo mewn hanner ffrog rywle rhwng bod yn ffurfiol a gwisgo siwt ffrog. Mae'n dir canol ...

Sut i wisgo pants beige

Sut i wisgo pants beige

Rydym bob amser wedi cysylltu pants beige gyda'r math o bants chino, i fod yn gywir, yn achosol a bod mewn ffasiwn bob amser.

Ffasiwn achlysurol mewn dynion

Ffasiwn achlysurol mewn dynion

Gall fod yn cain, yn anffurfiol, gan roi'r cyffyrddiad hwnnw ychydig yn ddiflas ac yn anad dim yn ymddangos yn gyffyrddus, dyna'r ffordd o ffasiwn achlysurol.

Buddion tat

Beth yw manteision tat?

Tatŵs yw'r lluniadau hynny sydd wedi'u hysgythru ar y croen, gan gyflwyno colorants o dan yr epidermis, darganfod eu buddion.

Siwt las y llynges i ddynion

Siwt las y llynges i ddynion

Mae'r siwt las yn lliw sobr a gwastad ac mae'n sefyll allan am fod yn dôn a ddefnyddir yn aml ac sydd gan lawer o ddynion yn eu cwpwrdd dillad.

Siwt dyn y flwyddyn newydd

Siwt dyn y flwyddyn newydd

Bet ar siwt cain ar gyfer noson Rhagfyr 31 a fydd yn fuddugol eleni ac yn gwisgo'r edrychiad impeccable hwnnw

Siwt gyda fest

Siwt gyda fest

Mae'r fest wedi dod yn ddilledyn chwyldroadol o ran gwisgo cain, a dyna pam na ddylai fod ar goll o'n cwpwrdd dillad.

Steiliau gwallt byr

Steiliau gwallt byr i ddynion

Ar gyfer y ffasiwn ddiweddaraf hon ar steiliau gwallt byr, yma rydyn ni'n gadael y rhai gorau i chi sy'n marcio arddull a gwreiddioldeb.

Sut i wisgo'n smart

Sut i wisgo'n smart

Mae gwisgo'n gain yn symbol o hunaniaeth, mae'n gwisgo'r dillad iawn sy'n rhoi'r argraff honno inni o wisgo'n dda a gyda blas.

Dillad o'r 90au

Dillad o'r 90au

Roedd degawd y 90au yn un arall o'r rhai a osododd dueddiadau. Roedd ei arddull yn sefyll allan am fod yn hamddenol, gwrthryfelgar ond hefyd yn finimalaidd

Tatŵ Samoan

Tatŵ Samoan

Ar gyfer pobl sy'n hoff o datŵ gallwch ddarganfod yr ystyr, y traddodiad a'r ffurfiau y mae'r tatŵ Samoaidd yn eu cynnwys. Ffasiwn yn ein diwylliant

clustdlysau i ddynion

Clustdlysau cylch i ddynion

Mae clustdlysau fel clustdlysau yn parhau i osod tueddiadau ymhlith dynion. Yma gallwch ddarganfod y modelau diweddaraf y byddwch chi'n eu caru.

Anrhegion i ddynion ifanc

Anrhegion i ddynion ifanc

Nid yw'n anodd gwneud anrhegion gwreiddiol i ddynion ifanc, yma rydym yn cynnig y syniadau gorau fel y gallwch chi wneud yr anrheg ddelfrydol

lumbersexual

Adnabod lumbersexual

Mae lumbersexual yn cael ei ddosbarthu fel arfer yn gwisgo jîns, crysau plaid ac esgidiau lledr gwladaidd. Dewch i adnabod llawer mwy amdano!

Sut i wisgo ar gyfer priodas ddydd

Sut i wisgo ar gyfer priodas ddydd

Nid yw sut i wisgo ar gyfer priodas ddydd yn berthnasol iawn. Mae'n rhaid i chi wybod sut i ofalu am y manylion bach hynny a all wneud i chi beidio â mynd gydag arddull a cheinder

Mathau o bants dynion

Mathau o bants dynion

Mae'r pants i ddynion yn ddilledyn sy'n pennu arddull y person. Mae'n debyg ei fod yn ymddangos fel ...

Ffilm 'O'r briodas i'r briodas'

Sut i wisgo i briodas

Darganfyddwch sut i wisgo i briodas gyda'r ceinder mwyaf. Rydyn ni'n esbonio'r holl allweddi a fydd yn eich helpu i gyrraedd y targed gyda'ch edrychiad.

Crys polo

Crysau polo

Darganfyddwch fanteision crysau polo a sut i'w cyfuno ag arddull ar amrywiaeth eang o achlysuron, yn ffurfiol ac yn achlysurol.

Bermuda wedi'i deilwra

Bermuda wedi'i deilwra

Darganfyddwch bopeth am siorts wedi'u teilwra, o'r hyn y gallwch chi ei ddisgwyl ganddyn nhw i'r ffordd iawn i'w cyfuno i gael y gorau ohonyn nhw.

Gwisg 80au

Ffasiwn yr 80au

Mae ffasiwn yr 80au yn ysbrydoli llawer o ddillad cyfredol. Darganfyddwch beth ydyn nhw i ffurfio edrychiadau chwaethus am amrywiaeth eang o achlysuron.

Parka Dynion

Parkas Dynion

Darganfyddwch bopeth am barciau dynion. Y manteision dros gotiau eraill, faint o arddulliau sydd a'r brandiau gorau.

Ffasiwn dynion 2019

Ffasiwn dynion 2019

Darganfyddwch ffasiwn dynion 2022. Dyma'r dillad, sneakers, ategolion, deunyddiau a lliwiau sy'n cael eu gwisgo fwyaf eleni.

Ffit wedi'i deilwra

Ffit wedi'i deilwra

Darganfyddwch bopeth am y ffit wedi'i deilwra. Sut mae'n edrych, pa fanteision sydd ganddo a sut mae'n wahanol i doriadau crys eraill.

Siwt las y llynges

Siwt las y llynges

Darganfyddwch sut i gyfuno siwt las glas tywyll gyda'r dillad, esgidiau ac ategolion mwyaf addas ar gyfer pob achlysur.

Sglefriwr o'r 80au

Arddull sglefrio o'r 80au

Roedd arddull sglefriwr yr 80au yn wreiddiol, yn hwyl ac yn anad dim yn bur iawn. Darganfyddwch pa ddillad sydd eu hangen arnoch chi a sut i'w cyfuno.

Tom Cruise yn 'Coctel'

Dillad o'r 80au

Mae dillad yr 80au yn fwy ffasiynol nag erioed. Dysgwch am holl arddulliau'r oes, o'r siwtiau yuppie impeccable i'r tracwisgoedd.

Siwmper wedi'i wau o Zara

Ffasiwn cwympo / gaeaf 2018

Mae ffasiwn cwymp / gaeaf 2018 wedi'i lwytho â thueddiadau newydd. Darganfyddwch beth yw'r darnau allweddol ar gyfer y top a'r gwaelod, yn ogystal ag mewn esgidiau.

Siwt Zara

Gwisgoedd Zara gorau

Darganfyddwch pa rai yw'r siwtiau Zara gorau, yn ogystal ag awgrymiadau i'w cyfuno'n iawn a thrwy hynny ddisgleirio yn y swyddfa ac mewn digwyddiadau gyda'r nos.

Pants gwyrdd

Sut i wisgo pants gwyrdd

Dysgwch am yr holl ffyrdd i gyfuno'r gwahanol fathau o bants gwyrdd gydag arddull: gwisg, chinos, jîns, pum poced a chargo!

Crys Hawaiian

Ffasiwn gyda chrysau Hawaiian

Mae crysau Hawaii yn ddilledyn ymarferol hanfodol am y misoedd cynnes. Darganfyddwch lawer o syniadau i'w cyfuno ag arddull.

rhodd rhywbeth arbennig

Sut i ddewis anrheg arbennig i'ch partner

O ran gwneud anrheg, siawns eich bod chi'n meddwl am rywbeth arbennig i'ch partner, rhywbeth a allai eich synnu. Dyma rai awgrymiadau ymarferol iawn i'w cadw mewn cof.

Jared Leto

Yr actor Hollywood cyfredol sy'n gwisgo waethaf

Mae Jared Leto yn un o'r actorion mwyaf amlochrog yn Hollywood, yn ogystal â hynny mae'n ganwr, cyfarwyddwr a chynhyrchydd. Mae'n cael ei ystyried yr actor Hollywood cyfredol sy'n gwisgo waethaf.

rhoi'r gorau i alcohol

Sut i roi'r gorau i alcohol?

Y rhai sy'n gofyn y cwestiwn hwn o c i'w hunain, mae hynny oherwydd bod ganddyn nhw broblem eisoes. Ac i roi'r gorau i alcohol, dyna'n union gam un: ymwybyddiaeth.

Cost Ionawr

Sut i oresgyn llethr mis Ionawr

Ond mae pen mawr gwyliau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn aml yn gymysg â rhifau coch. Mae sut i oresgyn llethr mis Ionawr yn flaenoriaeth i oroesi.

sgïo

Rhagofalon i fynd i'r eira

Mae'r tymhorau eira nid yn unig yn cynnwys llawer iawn o weithgareddau y mae pobl fel arfer yn eu hoffi, cymaint nes eu bod yn edrych ymlaen atynt trwy gydol y flwyddyn. Ond mae hefyd yn angenrheidiol cymryd rhagofalon i fynd i'r eira.

dillad eira

Dillad i fynd i'r eira

Fel rheol, eira yw hoff dymor unrhyw un. Dylech bob amser ystyried dod â'r offer a'r dillad cywir i fynd i'r eira

Beckham

Goresgyn rôl draddodiadol dynion

A yw rôl draddodiadol dynion mewn argyfwng? Beth sy'n digwydd? Mae hyd yn oed y cymeriadau gwrywaidd mewn rhai cyfresi teledu yn rhoi'r argraff eu bod yn cael problemau corfforol neu feddyliol.

Gor-grys

Sut i gyfuno gorchuddion

Dysgwch am yr opsiynau sy'n bodoli i gyfuno gor-wisgoedd a chael edrychiadau gwrywaidd a chwaethus iawn ar gyfer y gaeaf a hanner amser.

5 rheol ar gyfer cyfuno tei, crys a siwt

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r allweddi i gyfuno tei gyda chrys a siwt yn gywir. Peidiwch â gwneud y camgymeriad o ddefnyddio'r cyfuniad anghywir â'r awgrymiadau hyn

DiCaprio

Arddull bersonol Leonardo DiCaprio

Bohemaidd a chain, beiddgar a chonfensiynol, peryglus a phragmatig. Mae'r ansoddeiriau hyn i gyd yn ddilys i ddiffinio arddull bersonol Leonardo DiCaprio.

Nos Galan

Nos Galan, siaced neu gôt?

Ar Nos Galan, siaced neu gôt? Nesaf, byddwn yn gweld rhai awgrymiadau i gael effaith ar arddull y gwyliau hyn.

Fest padio

Pum ffordd i gyfuno'ch fest padio

Rydym yn cynnig pum syniad chwaethus i gyfuno'ch fest padio y gaeaf hwn. Yn edrych yn amrywio o achlysurol smart i athleisure, trwy ddillad gwaith.

Sut i wisgo brown y tymor hwn

Rydym yn cynnig pum edrychiad i'ch helpu i gofleidio'r duedd frown y cwymp hwn. Arddulliau craff ac achlysurol gyda phresenoldeb cryf o'r lliw niwtral hwn.

Gwanwyn Gucci / Versno 2018

Gwanwyn / haf 2018 Gucci

Rydyn ni'n dangos yr holl edrychiadau dynion i chi o gasgliad gwanwyn / haf 2018 Gucci wrth egluro beth yw eu hallweddau.

atalwyr neu wregys

Atalwyr neu wregys?

Atalwyr neu wregys, dau opsiwn gyda'u pwyntiau o blaid neu yn erbyn. Beth yw'r gwahaniaethau rhwng un dewis a'r llall? Mae'n dibynnu ar yr arddull, a'r foment.

fflat baglor

Sut i addurno'ch tŷ baglor?

O ran addurno'ch tŷ baglor, mae yna lawer o syniadau a dyluniadau y gallwch chi eu cyflawni. Mae'n ymwneud â chi yn gallu diffinio'ch gofod.

Y gwerthiannau

Pan fydd y gwerthiant yn cychwyn

Digwyddodd cyfnod cyntaf y gwerthiannau rhwng mis Ionawr a mis Mawrth eleni 2017. Rydym yng nghanol cyfnod arall, gwerthiant yr haf.

tatŵs ar fraich

Tatŵs ar y fraich gyfan

Mae'r cefn, y gwddf a'r abdomen yn rhannau helaeth o'n croen, ond yn aml mae galw mawr am datŵs ar y fraich ac fe'u defnyddir yn helaeth.

tat i ddynion

Sut mae tatŵs i ddynion?

I rai, nid mater o feddwl gormod yw penderfynu ar datŵs i ddynion: mae'r corff yn gynfas y mae'n rhaid dod ag ef yn fyw.

dillad hipster

Dillad ffasiwn hipster / hipster

Mae'r arddull hipster yn perthyn i grŵp trefol. Mae dillad Hipster yn seiliedig ar ailgylchu a ffasiwn vintage, yn ogystal â thueddiadau amgen.

Espardeñas Castañer

Pum darn hanfodol yr haf hwn

Darganfyddwch pa rai yw pum darn hanfodol yr haf hwn. Ystyriwch nhw wrth i chi ddechrau siapio'r hyn a ddaw'n arsenal dillad ac ategolion.