Sala Ignacio

Rwy'n hoffi byw bywyd iach, gwneud ymarfer corff a bwyta diet iach. Ar gyfer hynny, rwy'n cael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion iechyd yn ymgynghori â gwahanol gyfryngau. Hefyd, rwy'n angerddol am rannu popeth rwy'n ei ddysgu o'm ffynonellau.