Isaac

Obožujem svet zdravega življenja, predvsem teme, povezane s fitnesom in prehrano. Vedno sledite načelu „Mens sana in corpore sana“. In z znanstveno perspektivo. Poleg tega sem se izobraževal na področju zdravja in preprečevanja tveganj ter ravnanja z okoljem v podjetjih. Nekaj ​​življenjskega pomena, saj zdravja ne najdete brez zdravega okolja.