ไอแซก

ฉันชื่นชอบโลกแห่งการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีโดยเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและโภชนาการ ปฏิบัติตามหลักการของ 'Mens sana in corpore sana' เสมอ และด้วยมุมมองทางวิทยาศาสตร์. นอกจากนี้ฉันมีการฝึกอบรมด้านสุขภาพและการป้องกันความเสี่ยงและการจัดการสิ่งแวดล้อมใน บริษัท ต่างๆ สิ่งที่สำคัญมากเนื่องจากคุณไม่สามารถมีสุขภาพที่ดีได้หากปราศจากสิ่งแวดล้อมที่ดี