Paco Maria Garcia

Efter många års arbete i juridiska rådgivande, administrativa och förhandlingspositioner inom den offentliga förvaltningen ägnar jag mig nu åt det jag alltid har velat göra. Från en mycket ung ålder har jag känt att jag hade en speciell talang för att skriva, och jag har alltid manifesterat det med alla typer av berättelser, noveller etc. Även om jag började som en hobby har jag kommit till slutsatsen att jag skulle kunna göra en hobby till ett yrke. Nu samarbetar jag i olika media och digitala tidningar, temabloggar, webbsidesutveckling, skrivhandböcker och didaktiska handböcker, reklamtexter, reklam- och marknadsföringskampanjer, opinionsartiklar, berättelser och manus och affärsprojekt av alla slag som kräver texter med kvalitetsinnehåll , väldokumenterade och granskade, liksom curation och felsökning av texter. Jag är i permanent personlig och professionell tillväxt och är öppen för nya samarbeten.