දිව මත ඉන්නන්

දිව මත ඉන්නන්. එයට ප්‍රතිකාර කරන්නේ කෙසේද සහ එය ගැටලුවක් වන්නේ කවදාද?

ඉන්නන් යනු ශරීරයේ ඕනෑම තැනක දිස්විය හැකි අපිරිසිදු වැඩීමකි. පෙනෙන විදිහට, ඉන්නන් හමුවීම ...

publicidad
වැඩිහිටියන්ගේ කුපිත වූ ගුදය සඳහා පිළියම්

වැඩිහිටියන්ගේ කුපිත වූ ගුදය සඳහා නිවෙස් පිළියම්

වැඩිහිටියන් අතර ගුද මාර්ගයේ කෝපයක් ඇතිවීම සාමාන්‍යයෙන් පොදු සිදුවීමකි. එයට හේතු විය හැකි බොහෝ තත්වයන් ඇති අතර…

නිවසේදී විවරයක් ඉවත් කරන්නේ කෙසේද

නිවසේදී විවරයක් ඉවත් කරන්නේ කෙසේද

අවශෝෂණ සාමාන්යයෙන් ඔවුන් පිහිටුවා ඇති විට ඉතා අප්රසන්න ප්රතිවිපාක ඇති කරන අතර ඒවා ඉවත් කිරීමට ක්රමයක් නොමැත. ඔවුන් බවට පත්වේ…

ආතතිය ස්නායු රෝග

ආතති ස්නායු රෝග, එය පවතින්නේ ඇයි සහ එහි ප්‍රතිකාරය කුමක්ද?

Stress neuralgia යනු ඉතා අප්රසන්න මුහුණේ වේදනාවක් ඇති කරන ව්යාධිවේදයකි. සමහර අය මෙම ව්යාධිවේදයෙන් පීඩා විඳිති ...

වෛද්ය උපදේශනය

ඉහළ ට්‍රාන්ස්මිනේස්: කරදර විය යුතු විට

අධි ට්‍රාන්ස්මිනේස්: කනස්සල්ලට පත් විය යුත්තේ කවදාද යන්න රුධිර පරීක්ෂාවකින් පසු ඔබේ මනසට නැඟී ඇති ප්‍රශ්නයකි.

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්