ඔබේ සහකරු ප්‍රතික්‍රියා කරන ආකාරය

ඔබේ සහකරු ප්‍රතික්‍රියා කරන ආකාරය

ඔබේ සහකරු සමඟ කතා කිරීමට බිය විය හැකිය. පරිණාමය වීමට උත්සාහ කිරීම සැමවිටම සිදු කරනු ලබන අතර මේ අවස්ථාවේ දී…

ඔබ ගැන නරක ලෙස කතා කරන පුද්ගලයෙකුට කිව යුතු දේ

ඔබ ගැන නරක ලෙස කතා කරන පුද්ගලයෙකුට කිව යුතු දේ

අගය කිරීමක් දැනෙන්නේ නැති තරම් පුද්ගලයෙකු කෙරෙහි විශාල අවමානයක් නැත, මේ අවස්ථාවේ දී එය ඔබ විය හැකිය…

publicidad
යමෙකු ඔබට කැමති දැයි දැන ගැනීමට මනෝවිද්‍යාත්මක උපක්‍රම

යමෙකු ඔබට කැමති දැයි දැන ගැනීමට මනෝවිද්‍යාත්මක උපක්‍රම

අපි යමෙකුට කැමති වූ විට, එම පුද්ගලයා ආකර්ෂණය වන්නේ නම් වඩාත් විස්තරාත්මකව විශ්ලේෂණය කිරීමට හැකි වන පරිදි එම අවස්ථා මතක තබා ගැනීමට අපි සැමවිටම උත්සාහ කරමු.

මිනිසෙකු ඔබට සැබවින්ම කැමති බවට සංඥා

මිනිසෙකු ඔබට සැබවින්ම කැමති බවට සංඥා

ඒ හයවෙනි ඉන්ද්‍රිය හෙවත් පිරිමියෙක් තමන්ට ඇත්තටම කැමති වෙලාව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව කාන්තාවන්ට තියෙනවා. නමුත් අවස්ථා තිබේ ...

ඔහු ඔබට කැමති බවට සංඥා

ඔහු ඔබට කැමති බව සංඥා, නමුත් එය පිළිගන්නේ නැත, එය සිදු වන්නේ ඇයි?

ඒ රාග වලාකුළ තුළ තවත් මහා අවිනිශ්චිත වලාවක් මැවිය හැකියි. අපට හයවන හැඟීමක් ඇත ...

නර්සිස්ට්වාදියෙකි

නාරින්නෙකුගේ පරමාදර්ශී සහකරු වන්නේ කෙසේද?

නර්සිස්ට්වාදියෙකු යනු කුමක්ද යන්න පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි දැක්මක් නොමැති නම්, මෙතැන් සිට අපි පෞරුෂ ආබාධය විස්තර කරමු...

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්