ජර්මානු පෝටිලෝ

මම පුද්ගලික පුහුණුකරුවෙකු සහ ක්‍රීඩා පෝෂණවේදියෙක්මි. මම වසර ගණනාවක් තිස්සේ යෝග්‍යතා හා පෝෂණ ලෝකයට කැපවී සිටින අතර ඒ පිළිබඳ සෑම දෙයක් ගැනම මම දැඩි උනන්දුවක් දක්වමි. මෙම බ්ලොග් අඩවිය තුළ මට හැඟෙන්නේ කාය වර්ධන පිළිබඳ මගේ සියලු දැනුම, හොඳ ශරීරයක් ලබා ගැනීමට පමණක් නොව, සෞඛ්‍යය ලබා ගැනීම සඳහා නිවැරදි ආහාර වේලක් ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්නයි.

ජර්මන් පෝටිලෝ 210 අප්රේල් මාසයේ සිට ලිපි 2018 ක් ලියා ඇත