Paco Maria Garcia

Po wielu latach pracy na stanowiskach doradczych, administracyjnych i negocjacyjnych w Administracji Publicznej, teraz poświęcam się temu, co zawsze chciałem robić. Od najmłodszych lat czułem, że mam szczególny talent do pisania i zawsze okazywałem to wszelkiego rodzaju opowiadaniami, opowiadaniami itp. Chociaż zaczynałam jako hobby, doszedłem do wniosku, że mógłbym zamienić hobby w zawód. Obecnie współpracuję w różnych mediach i gazetach cyfrowych, blogach tematycznych, tworzeniu stron internetowych, pisaniu przewodników i podręczników dydaktycznych, tekstach promocyjnych, kampaniach reklamowych i marketingowych, artykułach opiniotwórczych, opowiadaniach i scenariuszach oraz wszelkiego rodzaju projektach biznesowych, które wymagają tekstów o wysokiej jakości treści , dobrze udokumentowane i sprawdzone, a także selekcja i debugowanie tekstów. Stale rozwijam się osobiście i zawodowo oraz jestem otwarty na nową współpracę.