Тэр танд таалагдаж байгаагийн шинж тэмдэг

Тэр танд таалагдаж байгаа боловч үүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаагийн шинж тэмдэг яагаад ийм зүйл болдог вэ?

Энэхүү хүсэл тэмүүллийн үүлэн дотор тодорхойгүй байдлын өөр нэг том үүлийг бий болгож чадна. Бидэнд зургаа дахь мэдрэмж байдаг...