സഹപ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ

സഹപ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ

ആ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ഊഹിക്കാൻ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് തെറ്റായ സൂചനകൾ നൽകാൻ കഴിയും നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ വ്യക്തമായ അടയാളങ്ങൾ നൽകുന്നു, എന്നാൽ സഹപ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അമിതമായേക്കാം, കാരണം ദൈനംദിന ചികിത്സ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും.

ധാരാളം സ്റ്റാഫുകളുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ കാണാനുള്ള ശരിയായ സ്ഥലമായി അത് മാറും അവളെ കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയുക. ബാറുകളോ നിശാക്ലബ്ബുകളോ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകളെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ അതിലധികമോ ഈ സ്ഥലം അനുയോജ്യമാണ്. എന്നാൽ ആദ്യം ഈ രണ്ട് ആളുകൾക്കും പരസ്പരം ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം.

കാഴ്ചകൾ സ്ഥിരമാണ്

ഇതിലും നല്ല തെളിവില്ല, അത് നിരീക്ഷിക്കുക നോട്ടങ്ങൾ തുടർച്ചയായതും ആവർത്തിക്കുന്നതുമാണ്. മാത്രമല്ല, അവർ ചിരിക്കുകയും തമാശ പറയുകയും പരസ്പരം സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നോട്ടം താൽപ്പര്യമുള്ളതായിരിക്കണം, സാധാരണ രൂപമല്ല, മറിച്ച് മറ്റ് വ്യക്തി എങ്ങനെയെന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ അറിയാതെ നോക്കുകയാണ്.

എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക ആ നോട്ടത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടാതെ, അവർ ഒരു ഒഴിവാക്കലിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അവനെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ പിടികൂടിയതിനാൽ അവർക്ക് തല തിരിക്കാൻ പോലും കഴിയും. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ അർത്ഥം കണക്കിലെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന ഈ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അവന് നൽകണം. നോട്ടം പിടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതും ആവാം ഒരു നിമിഷം ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നു, കാരണം അവൻ ആത്മവിശ്വാസവും ദൃഢനിശ്ചയവുമുള്ള വ്യക്തിയാണ്.

സഹപ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ

പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ അവർ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കും

ഇത് ഇനി ആ രഹസ്യ നോട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവർക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനും കഴിയും ഒരു മുഖം മറ്റൊന്നിനെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രകാശിക്കും, ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഒരു പങ്കാളി നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, വ്യക്തമായും ചിരി നിർത്തില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം.

അഭിനന്ദനങ്ങൾ കുറവല്ല

മറ്റുള്ളവരോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും പോലും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. ശാന്തമായും യോജിപ്പോടെയും ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ചതായി മറ്റൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾ എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം ധാരാളം പ്രശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും കാണിക്കുക ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയോട്.

വാത്സല്യത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ നിലനിൽക്കും, അത് വ്യക്തമാണ്, പക്ഷേ അത് ലളിതമായ ഒരു ശീലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കൈമാറുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കണം. ഒരു സംശയാസ്പദമായ സൂചന പോലെ. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മുഖസ്തുതി അനാവശ്യമായിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാനും പറയാനും കഴിയില്ലെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അത് നിങ്ങളാണെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്.ഒരുപാട് ആകർഷണം തോന്നുന്നു.

ഒരു കാപ്പി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക

അത് ഒരു കാപ്പി, ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബാർ, ഒരു ചെറിയ കേക്ക്, ഒരു ലഘുഭക്ഷണം ആകാം, പക്ഷേ വസ്തുത അതാണ് ആ ചെറിയ വിശദാംശം അയാൾക്ക് അത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ പക്കൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഒരു സഹപ്രവർത്തകനും ആ ചെറിയ അധിക സംഭാവന ലഭിക്കില്ല, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടത്.

സഹപ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ

അവർ ഒരുമിച്ച് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു

സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ, ഇടയ്ക്കിടെ അവർ ഒരുമിച്ച് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പോകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ എപ്പോൾ അവർ പതിവായി പുറത്ത് പോകാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്. നിങ്ങളിലൊരാൾക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിലും, മറ്റൊരാൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധാലുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവന് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരിക അത് എടുത്തിരുന്നില്ല.

അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു വശീകരണകല നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു

ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പുഞ്ചിരിക്കാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ കളിയാണ് പ്രധാനം. ഈ ഏത് നിമിഷത്തിലും വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല നേരിയ സമ്പർക്കങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ വാത്സല്യവും നിഷ്കളങ്കവും. മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ ഇത് വിലയിരുത്താൻ കഴിയൂ, കാരണം ഇത് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കും.

ജോലിയുടെ പ്രവേശനത്തിലും പുറത്തുകടക്കുമ്പോഴും അവ ഒത്തുചേരുന്നു

അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാണ് രണ്ടുപേർ എപ്പോഴും ഒരേ സമയം ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ വിടുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇടവേള സമയത്തും സംഭവിക്കുന്നു, ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമല്ല, അവർ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നതായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റം

ഒരു സഹകരണ ഗൈഡ് പിന്തുടരുന്നു

ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അവർ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ. അവരിൽ ചിലർക്ക് എങ്ങനെ സ്വയം നന്നാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, പെർഫ്യൂം പോലും ധരിക്കുക.

അവർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ ചിലരുടെ ശരീരം എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം നിരന്തരം മറ്റൊന്നിലേക്ക് തിരിയുന്നു. അത് നടക്കുമോ എന്ന് പോലും നോക്കണം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കണ്ണാടി പ്രഭാവം. ഇതിനർത്ഥം, രണ്ടിലൊരാൾ ചില ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, അവരുടെ മുടിയിൽ തൊടുമ്പോൾ, മറ്റൊരാൾ അറിയാതെ മറ്റേയാൾ ചെയ്തത് അനുകരിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരമായി, ജോലിസ്ഥലത്ത് രണ്ട് ആളുകൾ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. അത് പ്രകടമാകണമെങ്കിൽ അവയിൽ പലതും ഒത്തുവരണം. പക്ഷേ അവർ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന വസ്തുത എല്ലാ ദിവസവും പരസ്പരം കാണുന്നത് സംഘർഷങ്ങൾക്കും വിയോജിപ്പുകൾക്കും ഇടയാക്കും, കാരണം ജോലിസ്ഥലത്ത് ഔപചാരികമായ പ്രണയം സങ്കീർണ്ണമാകാം.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.