വിവാഹിതനായ ഒരു പുരുഷൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി പ്രണയത്തിലാകുമ്പോൾ എന്തുചെയ്യും

വിവാഹിതനായ ഒരു പുരുഷൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി പ്രണയത്തിലാകുമ്പോൾ എന്തുചെയ്യും

അവിശ്വസ്തതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു, വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ ഇത് തോന്നുന്നതിനേക്കാൾ സാധാരണമാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ അവസ്ഥയിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നു, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വിവാഹിതനും നിങ്ങളും ഒരു ബന്ധത്തിലാണ്. എന്നാൽ സംശയങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് ആ മനുഷ്യനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, അവൻ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ പ്രണയത്തിലാകുമ്പോൾ.

ഒരു പുരുഷന് ഒരു അവിഹിതബന്ധം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മെ അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ വിവാഹം ഏറ്റവും തൃപ്തികരമല്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ പതിവുള്ളതും നിസ്സംഗവും വിരസവും ആയിരിക്കണം. എങ്കിലും ഒന്നും നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല അവരിൽ പലരും അവർ ചെയ്യുന്നതു ചെയ്യാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നില്ല.

വിവാഹിതനായ പുരുഷൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി പ്രണയത്തിലാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും?

വിവാഹിതനായ ഒരു പുരുഷൻ തീർച്ചയായും ചെയ്യണം അവരുടെ നിലയും ബന്ധവും വളരെ വിലമതിക്കുന്നു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ ധ്യാനിക്കപ്പെടുന്നില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അവിശ്വസ്തതയിൽ എത്തിയതെന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല.

അവരുടെ നിലവിലെ ബന്ധം എത്ര മോശമാണെന്ന് മാത്രമേ അവർ ചിന്തിക്കൂ, അത് എന്താണെന്ന് തൂക്കിനോക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. ഇനിയും പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നോ, അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് നല്ലത് എന്ന് അവർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അലസത അവരുടെ പോയിന്റുകളിൽ ഒന്നാണ്, അവർക്ക് ഉള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ അവർ അത് ശരിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ.

വിവാഹിതനായ ഒരു പുരുഷൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി പ്രണയത്തിലാകുമ്പോൾ എന്തുചെയ്യും

ഒരു അവിശ്വസ്ത മനുഷ്യന് തുല്യമായി കഴിയും മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി പ്രണയത്തിലാകുക. അണയുന്ന ആ ജ്വാലയെ ജീവനോടെ നിലനിർത്താത്തതിന്റെ പേരിൽ അവന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ക്രമേണ താൽപ്പര്യമില്ലായ്മ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ആ വിവാഹിതൻ അവന്റെ തല മറ്റെവിടെയോ തുടങ്ങുന്നു, തന്റെ എല്ലാ കടമകളും ഒറ്റയടിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അയാൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായി മാറുന്നു. അവൻ കൂടുതൽ അകലെയാണ്, മിക്ക കേസുകളിലും അവനുണ്ട് അവന്റെ തല മറ്റൊരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു.

ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധം അതിന്റെ തീവ്രത കുറയുന്നു. അവളുമായി നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടാൻ അയാൾ ഇപ്പോൾ ആവേശഭരിതനല്ല, അവളുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ വികാരങ്ങളോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോലും അയാൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല. കാമുകനോടൊപ്പമുള്ള സമയത്ത് പണം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനാൽ വീട്ടിൽ, പണം സ്ഥിരമായി എത്താറില്ല.

ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കാമുകനെ എങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു?

ഒരു വീട്ടിലെ വിവാഹ ബന്ധത്തെ ബാധിക്കാം രണ്ടിൽ ഒരാളുടെ അശ്രദ്ധ. ഭാര്യ സ്വയം അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, മറ്റൊരാളെ നോക്കുന്ന ആളാണ് പുരുഷനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഈ പോയിന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഈ വസ്തുത പലർക്കും വ്യത്യാസപ്പെടാം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വശങ്ങൾ, അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ വീടിനുള്ളിൽ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കായി വീടിന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷവാനാണ്.

വിവാഹിതന് ഒരു യജമാനത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിക്കും എനിക്ക് കഴിയുന്നത്ര സമയം അവളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ആ സ്ത്രീയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അവ പുതിയ ആവേശവും രസകരവുമാണ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതിനകം നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലത്.

അവൻ പ്രണയത്തിലാണെന്ന് അറിയുന്നത് ശാരീരികമായല്ല, മറിച്ച് അവൻ കണ്ടെത്തുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളിലും മൂല്യങ്ങളിലും അത് കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നതാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കാമുകനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും ആ സ്നേഹം മുഴുവൻ നൽകും അവന് വീട്ടിൽ കുറവുണ്ടെന്ന്.

വിവാഹിതനായ ഒരു പുരുഷൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി പ്രണയത്തിലാകുമ്പോൾ എന്തുചെയ്യും

അവൻ എപ്പോഴും തന്റെ കാമുകനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിൽ ഉള്ളതിനാൽ. തന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ പരിപാലിക്കാനും അവളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സ്വയം വരയ്ക്കാനും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്തിനധികം, ആവേശവും പരിഭ്രമവും ലഭിക്കുന്നു അവർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ.

ഞരമ്പുകളുടെ കാരണം എന്താണ്? പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ കാമുകനെ കാണുമ്പോഴുള്ള ലളിതമായ വികാരം നിങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നതും വിലക്ക് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നതുമാണ്.

കാമുകനുള്ള വിവാഹിതനായ പുരുഷന് ഉപദേശം

ദൃഢവും ഔപചാരികവുമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു മനുഷ്യന് വ്യക്തമായ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു, എന്താണ് സാഹചര്യം. അയാൾക്ക് തീർച്ചയായും തോന്നുന്ന സ്നേഹമാണോ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എളുപ്പമല്ല.

എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിൽ, എല്ലാം എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ മനോഹരവും തികഞ്ഞതുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയത്തിലാകാം, പക്ഷേ അത് താൽക്കാലികമായിരിക്കാം. അതാണ് വിളി'മതിമോഹം', അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംവേദനങ്ങളും ഉണ്ടാകും നിരുപാധിക സ്നേഹത്തോട് അടുത്ത്, കാരണം സംവേദനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമാണ്.

പ്രണയത്തിലാകുന്ന പ്രവൃത്തി മാസങ്ങൾ മുതൽ വർഷങ്ങൾ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും കാലക്രമേണ അത് കാണുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ചതായി ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവരുടെ എല്ലാ ന്യൂനതകളോടും ഗുണങ്ങളോടും കൂടി അവരെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം.

പലരും അവരുടെ പ്രേരണകളാലും സ്നേഹത്താലും അകന്നുപോകുന്നു അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ആ വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വികാരം ക്ഷണികമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ അത് ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ അത് സംഭവിക്കും അത് പലതവണ ആവർത്തിക്കും. ഒരു ഏകീകൃത ബന്ധം നിരവധി പാരാമീറ്ററുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അവയ്ക്കിടയിൽ രണ്ട് ആളുകൾക്ക് എല്ലാ പോരായ്മകളുടെയും മുഖത്ത് പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുകയും പരസ്പരം വളരാൻ സഹായിക്കുകയും വേണം.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.