Исак

Го обожавам светот на здравиот живот, особено темите поврзани со фитнесот и исхраната. Секогаш следејќи го принципот на 'Mens sana in corpore sana'. И со научна перспектива. Покрај тоа, имам обука за здравствени проблеми и проблеми со превенција на ризици и управување со животната средина во компаниите. Нешто од витално значење, бидејќи не можете да најдете здравје без здрава животна средина.