ສາທາລະນະ
wavy perm ກ່ຽວກັບຜົມສັ້ນ

ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຄື້ນໃນຜົມສັ້ນ

ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈເຮັດ wavy ອະນຸຍາດກ່ຽວກັບຜົມສັ້ນ, ທ່ານຈະລົງພະນັນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງການເບິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງ ໝົດ, ແຕ່ວ່າ ...