ສາລາ Ignacio

ຂ້ອຍມັກເຮັດຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ອອກ ກຳ ລັງກາຍແລະກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ. ສຳ ລັບສິ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ປຶກສາກັບສື່ຕ່າງໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການແບ່ງປັນທຸກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮຽນຮູ້ຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

Ignacio Sala ໄດ້ຂຽນ 33 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ