អាលីសៀ tomero

វាជាកិត្តិយសណាស់ដែលអាចផ្តល់ដំបូន្មានល្អបំផុតស្តីពីស្ទីលការថែរក្សានិងរបៀបរស់នៅរបស់បុរស។ ខ្ញុំងប់ងល់នឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទាក់ទងនឹងពិភពលោករបស់នាងនិងអាចរកឃើញភាពគ្មានទីបញ្ចប់នៃគ្រឿងសំអាងនិងវ៉ារ្យ៉ង់ដែលមាននៅក្នុងម៉ូតសំលៀកបំពាក់របស់នាង។ ស្វែងរកអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកអាចរកបានដោយប្រើគន្លឹះនិងល្បិចមួយចំនួនដែលខ្ញុំស្នើសុំនៅទីនេះ។

Alicia Tomero បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៦ ចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ ២០២១