កាត់សក់យុវវ័យ

កាត់សក់យុវវ័យ

ក្មេងប្រុសជំទង់ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលវិវត្តន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់មនុស្ស។ ទោះ​បី​នាង​មាន​ជម្លោះ​ក្នុង​អារម្មណ៍​ខ្លះ​ក៏​ដោយ…

publicidad
តើ keratin គឺជាអ្វីហើយវាសម្រាប់អ្វី?

តើ keratin គឺជាអ្វីហើយវាសម្រាប់អ្វី?

Keratin គឺជាប្រូតេអ៊ីនធម្មជាតិដែលមិនអាចរលាយបាន ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលសម្រស់ ជាពិសេសក្នុងការថែរក្សាសក់…

វិធីកាត់សក់នៅផ្ទះ

វិធីកាត់សក់នៅផ្ទះ

ប្រហែលជាអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះដែលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យអនុវត្តជំនាញថ្មីនៅផ្ទះ។ ក្នុងចំនោមនោះមានទាំងអស់ ...

ស្ទីលម៉ូដសក់ហ៊ីបហប

ស្ទីលម៉ូដសក់ហ៊ីបហបសម្រាប់បុរស

  ស្ទីលម៉ូដសក់ហ៊ីបហបគឺស្ថិតនៅក្នុងម៉ូដហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំវាត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញជាមួយនឹងការប៉ះពិសេសនិងចង្វាក់។ ស្តាយ…