ធ្វើម៉េចទើបដឹងថាដៃគូអ្នកស្រលាញ់អ្នក

ធ្វើម៉េចទើបដឹងថាដៃគូអ្នកស្រលាញ់អ្នក

ទំនាក់ទំនងជាច្រើន ឆ្លងកាត់រដ្ឋនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ ហើយទោះបីជាមនុស្សពីរនាក់ត្រូវបានបង្កើតជាគូរួចហើយក៏ដោយក៏នៅតែមានការសង្ស័យថាតើដៃគូរបស់អ្នកស្រលាញ់អ្នកដែរឬទេ។ ភាពមិនច្បាស់លាស់អាចកើតឡើងនៅពេលដែលឯកសារភ្ជាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងមនុស្សពីរនាក់។ ពេលវេលាអាចកន្លងផុតទៅហើយមួយក្នុងចំណោមវា ផ្តល់ឱ្យច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកទទួល.

យើងតែងតែចង់បានការគោរពនិងក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខណ ប្រសិនបើមិនបានបង្ហាញហើយទំនាក់ទំនងមិនដើរទៅមុខទេ ប្រហែលជាវាល្អប្រសើរជាងក្នុងការផ្តល់នូវចំនុចចុងក្រោយ។ ប៉ុន្តែតើយើងអាចខុសបានទេ? តើអ្នកអាចប្រាប់បានទេថាដៃគូរបស់អ្នកពិតជាស្រឡាញ់យើង? ចម្លើយគឺត្រូវហើយ មានព័ត៌មានលំអិតមួយចំនួនដែលអាចបញ្ជាក់ឱ្យយើងឃើញ ចំណុចមិនច្បាស់ទាំងអស់នោះហើយដែលយើងបង្ហាញអ្នកនៅពេលក្រោយ។

គន្លឹះដើម្បីដឹងថាតើដៃគូរបស់អ្នកស្រឡាញ់អ្នក

ការដឹងថាតើមនុស្សម្នាក់ពិតជាស្រឡាញ់អ្នកគឺជាបញ្ហានៃការវិភាគវាជាមួយឯកសារមួយចំនួន សញ្ញាដែលគាត់បង្ហាញអ្នករាល់ថ្ងៃ។ ដោយមិនសង្ស័យ "សកម្មភាពមួយគឺមានតម្លៃមួយពាន់ពាក្យ" ហើយដៃគូរបស់អ្នកត្រូវតែរាប់បញ្ចូលចំណុចជាច្រើនដែលយើងបង្ហាញខាងក្រោម៖

គាត់បង្ហាញអ្នកនូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមិនមានបំណងផ្លាស់ប្តូរអ្នកទេ

មនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់អ្នក, នឹងចង់នៅក្បែរអ្នករាល់ថ្ងៃ។ លើសពីនេះទៅទៀតគាត់មិនត្រឹមតែប្រាប់អ្នកថាគាត់ស្រឡាញ់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេតែគាត់បង្ហាញអ្នករាល់ថ្ងៃដោយចង់នៅក្បែរអ្នកនិងមើលថែអ្នក។ សេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវបានបង្ហាញដោយសកម្មភាពនិងមិនមែនដោយពាក្យ គាត់ក៏ទទួលយកអ្នកដូចជាអ្នកដែរហើយនឹងមិនបង្ខំឱ្យមានអ្វីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដើម្បីឱ្យអ្វីមួយផ្លាស់ប្តូរតាមរបៀបរបស់អ្នកទេ។

ធ្វើម៉េចទើបដឹងថាដៃគូអ្នកស្រលាញ់អ្នក

ធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ពិសេសហើយស្តាប់អ្នក

មនុស្សដែលស្រលាញ់អ្នកហើយមានអារម្មណ៍ទាក់ទាញពិសេស បង្ហាញការគោរពនិងសុជីវធម៌។ អ្នកនឹងដឹងថាគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ពិសេសថាគាត់មានព័ត៌មានលំអិតជាមួយអ្នកដូចជាកាន់ដៃអ្នកបើកទ្វារឡានឱ្យអ្នកហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់អ្នក។ ប្រសិនបើគាត់ផ្តល់ចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនគាត់នឹងចូលរួមក្នុងការសន្ទនារបស់អ្នក, គាត់នឹងសួរអ្នកហើយផ្តល់ដំបូន្មានល្អបំផុតដល់អ្នក។ ពត៌មានលំអិតផ្សេងទៀតគឺថាគាត់នឹងមើលអ្នកដោយស្មោះត្រង់នៅក្នុងភ្នែកនិងងក់ក្បាលនៅពេលអ្នកកំពុងនិយាយព្រោះគាត់នៅតែចាប់អារម្មណ៍ហើយមិនចង់បាត់បង់ខ្សែស្រឡាយនៃការសន្ទនារបស់អ្នក។

វាគោរពអ្នកការពារអ្នកនិងមិនបង្កអន្តរាយដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកឡើយ

មានគំនិតបីដែលដើរទន្ទឹមគ្នាអ្នកដែលការពារអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ គាត់មិនចង់អោយអ្នកមានបន្ទុករឺក៏មិនរងទុក្ខទេ។ ការគោរពគឺជាគុណតម្លៃមួយទៀតដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែរក្សាហើយក្នុងទំនាក់ទំនងវាគឺជាផ្នែកមួយដ៏ចាំបាច់។

ប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នកពិតជាស្រឡាញ់អ្នក គាត់ត្រូវគោរពអ្នកតាមគ្រប់វិធី៖ ក្នុងឥរិយាបថគំនិតនិងក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់។ ចំណុចនេះចាំបាច់ណាស់ក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ មិនធ្វើឱ្យខូចសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នក។ ប្រសិនបើមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងគំនិតពួកគេត្រូវតែគោរពនិង គាត់មិនចាំបាច់ធ្វើឱ្យអ្នកអាម៉ាស់មុខក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនៅចំពោះមុខនរណាម្នាក់ទេ បើគាត់ធ្វើវាមកពីគាត់មិនស្រឡាញ់អ្នក។

ធ្វើម៉េចទើបដឹងថាដៃគូអ្នកស្រលាញ់អ្នក

គិតពីគម្រោងជាច្រើនជាមួយអ្នកនិងទៅអនាគត

បើគាត់ស្រលាញ់អ្នកច្រើន នឹងរួមបញ្ចូលអ្នកនៅក្នុងផែនការនិងគម្រោងទាំងអស់របស់គាត់សម្រាប់ពេលអនាគត។ គួរកត់សម្គាល់ថាការសម្រេចចិត្តណាមួយត្រូវតែធ្វើឡើងដោយឯករាជ្យទាំងស្រុងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលរួមជាមួយដៃគូរបស់អ្នកនៅក្នុងផែនការរបស់អ្នកវានឹងមានថាអ្នកមាន ចក្ខុវិស័យដែលបានគ្រោងទុកជាមួយអ្នកនិងជាគូ។ ក្នុងចំណោមគំរោងរបស់អ្នកប្រហែលជាអ្នកចង់រស់នៅក្រោមដំបូលតែមួយអនុវត្តគំរោងខ្លះជាមួយគ្នារឺក៏មានកូន។

គាំទ្រអ្នកជួយអ្នកនិងមានទំនុកចិត្ត

ការគាំទ្រគឺជារឿងដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពួកគេអាចនិយាយឥតឈប់ឈរថាពួកគេស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេមិនបង្ហាញការគាំទ្រនិងជួយពួកគេមិនស្រឡាញ់យើងដោយចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ពស់។ ប្តីប្រពន្ធដែលរស់នៅក្រោមដំបូលតែមួយឬមានកូនអាចរកឃើញព័ត៌មានលម្អិតទាំងនេះនៅពេលពួកគេពឹងផ្អែកលើការងារផ្ទះនិងបញ្ហា។

ឬសូម្បីតែពេលពួកគេនៅក្មេងនិងកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់និងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយ ត្រូវបានបង្ហាញប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់។ ការជឿជាក់គឺជាគូទមួយផ្សេងទៀតប្រសិនបើគុណភាពនេះមិនមានយើងនឹងបាត់បង់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងព្រោះវាមិនដែលឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ ក្លាយទៅជាពុល។ អសន្តិសុខនិងឧបាយកលដើរទន្ទឹមគ្នាហើយមិនទុកចិត្តថាអ្នកជានរណាឬឃើញថាពួកគេមិនចូលចិត្តប្រភេទនៃទំនាក់ទំនងដែលអ្នកមានមិត្តភាពនាំឱ្យមាន មិនមានគ្រឹះល្អនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។

ធ្វើម៉េចទើបដឹងថាដៃគូអ្នកស្រលាញ់អ្នក

គាត់រួមបញ្ចូលអ្នកនៅក្នុងផែនការទាំងអស់របស់គាត់

របៀបដែលយើងបានពិនិត្យមើលមនុស្សដែលពិតជាស្រឡាញ់អ្នករួចហើយ គឺចង់នៅក្បែរអ្នកជានិច្ចទោះបីជាអ្នកមិនគួរឱ្យវាក្លាយជាឯកសារភ្ជាប់ថេរក៏ដោយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងនៅដើមដំបូងនៃទំនាក់ទំនងយើងអាចឃើញថាគាត់កែទម្លាប់របស់គាត់ហើយអនុញ្ញាតឱ្យខ្លួនឯងចូល ធ្វើផែនការជាច្រើន រួមទាំងអ្នកនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។

សេរីភាពគឺជាគូទមួយទៀតពីព្រោះវាជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភដែលត្រូវតែកសាងក្នុងទំនាក់ទំនងហើយប្រសិនបើវាត្រូវបានថែរក្សាតាំងពីដំបូងរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះវាមានតម្លៃល្អណាស់សម្រាប់មនុស្សទាំងពីរ។ មនុស្សម្នាក់ត្រូវតែរីកចម្រើនដោយសេរី ហើយថាដៃគូរបស់អ្នកមិនចាំបាច់ដាក់ឧបសគ្គទេ។ វាគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលមិនមានការសន្ទនាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយថាមនុស្សម្នាក់មានសេរីភាពពេញលេញដើម្បីក្លាយជាមនុស្សដែលពួកគេចង់ធ្វើ។


ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍របស់យើង ក្រមសីលធម៌វិចារណកថា។ ដើម្បីរាយការណ៍ការចុចកំហុស នៅទីនេះ.

ធ្វើជាយោបល់ដំបូង

ទុកឱ្យយោបល់របស់អ្នក

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ។ អ្នកគួរតែអនុវត្តតាម *

*

*

  1. ទទួលខុសត្រូវចំពោះទិន្នន័យ: មីហ្គែល - ហ្គែលហ្គេតថន
  2. គោលបំណងនៃទិន្នន័យ៖ គ្រប់គ្រង SPAM ការគ្រប់គ្រងមតិយោបល់។
  3. ភាពស្របច្បាប់៖ ការយល់ព្រមរបស់អ្នក
  4. ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទិន្នន័យ៖ ទិន្នន័យនឹងមិនត្រូវបានទាក់ទងទៅភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់។
  5. ការផ្ទុកទិន្នន័យ៖ មូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលរៀបចំដោយបណ្តាញ Occentus (EU)
  6. សិទ្ធិ៖ នៅពេលណាដែលអ្នកអាចដាក់កម្រិតទាញយកមកវិញនិងលុបព័ត៌មានរបស់អ្នក។