តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាអ្នកកំពុងស្រឡាញ់

ប្រាកដណាស់វាបានកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលអ្នកបានស្គាល់មនុស្សម្នាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនាងក្នុងកម្រិតមួយដែលអ្នកមិនដឹងថាតើអ្នកកំពុងស្រឡាញ់នាងឬគាត់។ មានមនុស្សជាច្រើនដែលច្រឡំអារម្មណ៍នៅពេលទាក់ទងជាមួយមនុស្សជាក់លាក់ដែលជាផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងកាន់តែច្រើនឡើង ៗ ។ ដូច្នេះយើងនឹងផ្តល់នូវគន្លឹះខ្លះៗនៅទីនេះ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាអ្នកកំពុងស្រឡាញ់។

តើអ្នកដឹងយ៉ាងម៉េចបើអ្នកស្រលាញ់? នៅទីនេះយើងប្រាប់អ្នកគ្រប់យ៉ាង។

ស្នេហា៖ អ្វីមួយដែលជាប្រធានបទ

ដោយហេតុថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមានលក្ខណៈអាស្រ័យលើប្រភេទមនុស្សដែលយើងកំពុងដោះស្រាយយើងនឹងផ្តល់ដំបូន្មានមួយចំនួនដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ថាបើយើងស្រលាញ់នរណាម្នាក់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចទៅរួចដែលអ្វីដែលអ្នកមានអារម្មណ៍នៅពេលនេះមិនមែនជាស្នេហាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការទាក់ទាញដ៏ខ្លាំងមួយ។

មនុស្សភាគច្រើនប្រៀបធៀបស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជាមួយស្ថានភាពមុនហើយវាអាចនាំឱ្យមានការភាន់ច្រលំបំផុត។ មានអារម្មណ៍ដែលច្បាស់ជាងអ្នកដទៃហើយវាអាចនាំឱ្យមានការភាន់ច្រលំខ្លះនៅពេលដឹងថាអ្នកកំពុងស្រលាញ់ឬអត់។ មិនមានវិធីសាស្រ្តបែបវិទ្យាសាស្ត្រឬជាក់ស្តែងណាមួយដែលអាចជួយឱ្យយើងដឹង ១០០% ពីរបៀបដើម្បីដឹងថាតើអ្នកកំពុងស្រឡាញ់ទេ។ ដោយសារមិនមានក្បួនដោះស្រាយកុំព្យួទ័រដែលជួយយើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះចេញពីបេះដូងយើងគួរតែសួរខ្លួនឯងនូវសំនួរដើម្បីដឹងថាតើយើងពិតជាមានសេចក្តីស្រលាញ់រឺអ្វីដែលយើងកំពុងមានអារម្មណ៍គឺជាអ្វីមួយបណ្តោះអាសន្ន។

អ្វីដែលយើងច្បាស់គឺថាស្នេហាគឺផ្អែកលើគោលការណ៍គ្រឹះ ៣៖ ចំណង់ចំណូលចិត្តភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការប្តេជ្ញាចិត្ត។ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានទាំងនេះគួរតែស្ថិតនៅកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែស្រលាញ់មនុស្ស។ វាចាំបាច់ដែលអ្នកត្រូវចំណាយពេលឬជួបមនុស្សនោះតាំងពីពេលនោះមកវាគ្រាន់តែជាការទាក់ទាញដំបូងប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីដឹងពីកំរិតដែលអ្នកមានអ្នកត្រូវតែឆ្លើយសំណួរជាច្រើនដោយមិនរំពឹងថាពួកគេទាំងអស់អាចត្រូវបានឆ្លើយដោយឆ្លើយថាបាទ / ចាសទេ។ ដើម្បីកំណត់ពីរបៀបដើម្បីដឹងថាតើអ្នកស្រលាញ់អ្នកត្រូវឆ្លើយសំណួរជាក់លាក់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចមានគំនិតច្បាស់លាស់ជាងមុន។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាអ្នកកំពុងស្រឡាញ់

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាអ្នកកំពុងស្រឡាញ់

យើងនឹងសួរសំណួរមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយចំនួនដែលអ្នកគួរសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកចង់ដឹងថាអ្នកកំពុងស្រលាញ់រឺអត់។

ចំណង់ចំណូលចិត្ត

ទោះបីជាចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងករណីទាំងនេះគឺចាំបាច់ក៏ដោយវាមិនមែនជារឿងតែមួយគត់ដែលចាំបាច់ដើម្បីដឹងថាតើអ្នកមានស្នេហាទេ។ នេះគឺជាជំហានដំបូងហើយដូច្នេះសំណួរទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍នេះ។ រឿងដំបូងគឺ ដឹងថាអ្នកគិតពីមនុស្សម្នាក់ទៀតញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា។ ប្រសិនបើមនុស្សនេះមានវត្តមាននៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទំនងជាពួកគេចាប់ផ្តើមក្លាយជាមនុស្សសំខាន់ជាងអ្នក។

រឿងទី ២ គឺត្រូវដឹងថាតើអ្នកនឹកមនុស្សម្នាក់នោះពេលណាពួកគេបែកគ្នា។ តម្រូវការដើម្បីជួបមនុស្សម្នាក់ញឹកញាប់ហើយចំណាយពេលនិងចំណាយពេលជាមួយពួកគេគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតឱ្យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមិត្តភាពសាមញ្ញ។ ចុងបញ្ចប់អ្វីមួយដែលទាក់ទងនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តគឺបាទ វាជាការគួរឱ្យរំភើបឬរំភើបដើម្បីឃើញមនុស្សនោះ។ មានពេលខ្លះដែលយើងមានអារម្មណ៍ស្រួលជាមួយមនុស្សម្នាក់ចំពោះហេតុការណ៍សាមញ្ញដែលគាត់យល់ពីពួកគេហើយយើងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវទទួលស្គាល់ថាតើការឃើញមនុស្សម្នាក់នេះគឺជាអ្វីដែលគួរឱ្យរំភើបដែលធ្វើឱ្យអារម្មណ៍នៃអារម្មណ៍រីករាយឬអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "កំហុស" ។

បើនិយាយពីចំណុចនេះប្រសិនបើអ្នកមិនបានឆ្លើយសំនួរទីពីរនៅក្នុងផ្នែកចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នកមិនចាំបាច់បន្តសង្ស័យលើមនុស្សនោះទេ។ វាគ្រាន់តែជាការទាក់ទាញជាបណ្តោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ។

ភាពឯកជន

ដើម្បីដឹងថាតើអ្នកមានស្នេហាជាមួយមនុស្សម្នាក់អ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពស្និទ្ធស្នាល។ វាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលអ្នកចូលចិត្តប៉ុន្តែតាមរបៀបផ្លេត។ នោះគឺទោះបីជាអ្នកចូលចិត្តមនុស្សម្នាក់ច្រើនក៏ដោយវាគឺជាមិត្តភាពព្រះអាទិត្យប្រសិនបើអ្នកខ្វះចំណង់ចំណូលចិត្តព្រោះការទាក់ទាញខាងផ្លូវភេទអ្នកមិនអាចមានស្នេហាទេ។ ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលភាពស្និទ្ធស្នាលនិងចំណង់ចំណូលចិត្តពួកគេនឹងនាំអ្នកឱ្យស្រឡាញ់។

អ្នកត្រូវដឹងថាតើអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សម្នាក់ទៀតយ៉ាងម៉េច។ ប្រសិនបើការតភ្ជាប់អ៊ីវាទំនងជាអ្នកនឹងជាប់ចិត្តនឹងមនុស្សនេះព្រោះអ្នកអាចមានពេលវេលាល្អ។ រឿងទី ២ គឺត្រូវដឹងពីចម្ងាយដែលមនុស្សម្នាក់ទៀតដឹងថាអារម្មណ៍និងអារម្មណ៍របស់អ្នកនៅគ្រប់ពេល។ ប្រសិនបើការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងអ្នកងាយស្រួលនោះវានាំឱ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតអាចយល់ពីអារម្មណ៍និងអារម្មណ៍របស់អ្នកបានកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលអ្នកនៅជាមួយគ្នាឬបែកគ្នា។

ទីបំផុតភាពស្និទ្ធស្នាលគឺផ្អែកលើការដឹងថាតើអ្នកទាំងពីរមានអារម្មណ៍ស្រលាញ់ដូចគ្នាចំពោះគ្នាឬអត់។ ប្រសិនបើមនុស្សទាំងពីរតែងតែធ្វើដូចគ្នាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនោះស្នេហានឹងកើតមានច្រើន។

ការប្តេជ្ញាចិត្ត។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាអ្នកកំពុងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់

វាគឺជាព័ត៌មានលម្អិតចុងក្រោយដែលចាំបាច់ដើម្បីដឹងថាតើនរណាម្នាក់កំពុងមានស្នេហា។ ទោះបីជាចំណង់ចំណូលចិត្តនិងភាពស្និទ្ធស្នាលគឺចាំបាច់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយក៏ដោយការមានស្នេហាធ្វើឱ្យអ្នកមានឆន្ទៈក្នុងការឈានដល់កម្រិតនៃការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងស្ថានភាពផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទេនោះអ្នកមានចម្លើយរបស់អ្នករួចហើយ។

សំណួរពីរចុងក្រោយនៅក្នុងកម្រងសំណួរនេះគឺផ្អែកលើការដឹងពីផ្នែកនេះ។ រឿងដំបូងគឺត្រូវដឹង ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ទទួលខុសត្រូវឬយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀត។ អ្នកទំនងជាព្រួយបារម្ភថាមនុស្សនេះកំពុងធ្វើបានល្អឬអាក្រក់នៅកន្លែងធ្វើការជាមួយគ្រួសារមិត្តភក្តិឬក្នុងជីវិតជាទូទៅ។ ទោះយ៉ាងណានេះត្រូវបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងសំណួរនៃ ប្រសិនបើអ្នកមានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនៅជាមួយមនុស្សនេះ។

នៅពេលយើងនិយាយថាផ្តល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺបង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងទាញចំណងពីតូចបំផុត។ នៅក្នុងចំណងនេះចំណង់ចំណូលចិត្តភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការប្តេជ្ញាចិត្តត្រូវតែត្រូវបានព្យាបាលក្នុងពេលតែមួយ។ ពួកវាជាអថេរសំខាន់បំផុតសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាមានមុខងារ។

ប្រសិនបើអ្នកអាចឆ្លើយសំនួរទាំងអស់ដោយបញ្ជាក់អ្នកច្បាស់ហើយថាអ្នកកំពុងស្រលាញ់មនុស្សនោះ។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវស្មោះត្រង់ហើយប្រាប់មនុស្សនោះនូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយមិនធ្វើឱ្យមានកំហុសធម្មតា។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលតាំងពីដំបូងអ្នកបានរកឃើញទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អនិងស្មោះត្រង់។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះផ្សិតដឹងពីរបៀបដឹងថាតើអ្នកកំពុងស្រឡាញ់។


ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍របស់យើង ក្រមសីលធម៌វិចារណកថា។ ដើម្បីរាយការណ៍ការចុចកំហុស នៅទីនេះ.

ធ្វើជាយោបល់ដំបូង

ទុកឱ្យយោបល់របស់អ្នក

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ។ អ្នកគួរតែអនុវត្តតាម *

*

*

  1. ទទួលខុសត្រូវចំពោះទិន្នន័យ: មីហ្គែល - ហ្គែលហ្គេតថន
  2. គោលបំណងនៃទិន្នន័យ៖ គ្រប់គ្រង SPAM ការគ្រប់គ្រងមតិយោបល់។
  3. ភាពស្របច្បាប់៖ ការយល់ព្រមរបស់អ្នក
  4. ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទិន្នន័យ៖ ទិន្នន័យនឹងមិនត្រូវបានទាក់ទងទៅភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់។
  5. ការផ្ទុកទិន្នន័យ៖ មូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលរៀបចំដោយបណ្តាញ Occentus (EU)
  6. សិទ្ធិ៖ នៅពេលណាដែលអ្នកអាចដាក់កម្រិតទាញយកមកវិញនិងលុបព័ត៌មានរបស់អ្នក។