მიგელ სერანო

შინაარსის მწერალი. სპეციალისტი მამაკაცის მოდისა და ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.

475 წლის ივლისის შემდეგ მიგელ სერანომ დაწერა 2015 სტატია