Sal Ignatius

Mwen renmen mennen yon vi ki an sante, fè egzèsis fizik ak manje yon rejim alimantè ki an sante. Pou sa, mwen kenbe enfòme sou pwoblèm sante konsiltasyon medya diferan. Epitou, mwen pasyone pou pataje tout sa mwen aprann nan men sous mwen yo.