Ignacio Chaw

Kuv nyiam ua lub neej noj qab nyob zoo, ua kom tawm dag zog thiab noj zaub mov zoo. Txog qhov ntawd, Kuv khaws qhia txog kev noj qab haus huv kev tawm tswv yim sib txawv hauv xov xwm. Tsis tas li, Kuv kub siab los qhia txhua yam kuv tau kawm los ntawm kuv qhov chaw.