Fausto Ramirez

Yug hauv Malaga xyoo 1965, Fausto Antonio Ramírez yog ib qho kev koom tes ua ntu zus rau cov xov xwm sib txawv digital. Tus sau txog cov lus sau cia, nws muaj ob peb ntawv luam tawm ntawm kev ua lag luam. Nws tam sim no ua haujlwm ntawm tus tshiab tshiab. Mob siab txog lub ntiaj teb ntawm kev zam, kev noj qab haus huv, thiab cov txiv neej zoo nkauj, nws tau ua haujlwm rau cov kev tshaj xov xwm tshwj xeeb hauv kev kawm.