مارتین برونو

من که متخصص ادبیات دیجیتال در دانشگاه بارسلونا هستم ، در زمینه نوشتن و ارتباطات آنلاین منطقه ای را کشف کردم که می خواهم خودم را وقف آن کنم و هر روز حرفه ای تر شوم. کاوش و تحقیق در مورد موضوعات جدید یک ماجراجویی واقعی است که من فقط چند بینش را که فقط نقطه شروع ورود به انواع موضوعات جذاب است با شما در میان می گذارم