ایگناسیو سالا

من دوست دارم یک زندگی سالم داشته باشم ، ورزش بدنی انجام دهم و یک رژیم غذایی سالم داشته باشم. برای آن ، من در مورد مسائل بهداشتی و مشاوره با رسانه های مختلف مطلع می شوم. همچنین ، من علاقه مند به اشتراک گذاری همه چیزهایی هستم که از منابع خود یاد می گیرم.

ایگناسیو سالا از ژانویه 33 تاکنون 2016 مقاله نوشته است