Tîm golygyddol

Dynion chwaethus Daeth i'r amlwg yn 2008 fel menter a geisiodd gwmpasu'r holl faterion sy'n berthnasol i ddyn yn yr un gornel. Yn y modd hwn, ein nod yw i ddefnyddwyr y wefan hon allu cadw'n heini, gwisgo'n briodol a chynnal hylendid a gofal personol priodol. Yn fyr, bod gan ddefnyddwyr y Rhyngrwyd Ddynion â Steil eu hechel cyfeirio ar y Rhyngrwyd.

Yn naturiol, dim ond diolch i'r grŵp golygyddol y tu ôl i HcE y mae hyn yn bosibl, y gallwch chi ddod o hyd iddo isod. Os ydych chi'n credu y gallwch chi gyfrannu at ein gwefan ac eisiau ymuno â'r tîm hwn o olygyddion, gallwch gysylltu â ni yma. Gallwch hefyd ymweld â'n hadran adrannau, lle gallwch chi ddarllen yr holl erthyglau rydyn ni wedi'u cyhoeddi dros y blynyddoedd.

Golygyddion

 • Luis Martinez

  Mae gen i radd mewn Philoleg Sbaeneg o Brifysgol Oviedo ac rydw i wastad wedi bod â diddordeb mewn steil a cheinder. Rwy'n meddwl bod gwybod sut i fod ac ymddwyn yn dweud llawer amdanom ein hunain ac yn rhoi naws arbennig i ni.

Cyn olygyddion

 • Alicia tomero

  Mae'n anrhydedd gallu rhoi'r cyngor gorau ar steilio, gofal a ffordd o fyw i ddynion. Rwy’n angerddol am bopeth sy’n gysylltiedig â’i byd a gallu darganfod anfeidredd colur ac amrywiadau sydd yn ei steil ffasiwn. Darganfyddwch bopeth y gallwch chi ddod o hyd iddo gyda rhai awgrymiadau a thriciau yr wyf yn eu cynnig yma.

 • Portillo Almaeneg

  Rwy'n hyfforddwr personol a maethegydd chwaraeon. Rwyf wedi bod yn cysegru fy hun i fyd ffitrwydd a maeth ers blynyddoedd ac rwy'n angerddol am bopeth amdano. Yn y blog hwn rwy'n teimlo y gallaf gyfrannu fy holl wybodaeth am adeiladu corff, sut i gael diet cywir nid yn unig i gael corff da, ond i ennill iechyd.

 • Lucas garcia

  Rwy'n angerddol am ffasiwn dynion. Os ydych chi'n hoff o gael y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth sy'n digwydd am ffasiwn a harddwch i ddynion, yna rwy'n argymell eich bod chi'n darllen fy erthyglau.

 • Fausto Ramirez

  Ganwyd Fausto Antonio Ramírez ym Malaga ym 1965, ac mae'n cyfrannu'n rheolaidd at wahanol gyfryngau digidol. Yn awdur naratif, mae ganddo sawl cyhoeddiad ar y farchnad. Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar nofel newydd. Yn angerddol am fyd ffasiwn, iechyd naturiol, ac estheteg dynion, mae wedi gweithio i wahanol gyfryngau arbenigol.

 • Delwedd deiliad Carlos Rivera

  Steilydd, marsiandïwr gweledol a golygydd ffasiwn a ffordd o fyw. Ar hyn o bryd rwy'n cydweithredu ag amryw o gwmnïau a'r cyfryngau ar eu liwt eu hunain. Gallwch fy nilyn ar fy mlog personol ac, wrth gwrs, fy darllen yn 'Men with Style'.

 • Sala Ignacio

  Rwy'n hoffi byw bywyd iach, gwneud ymarfer corff a bwyta diet iach. Ar gyfer hynny, rwy'n cael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion iechyd yn ymgynghori â gwahanol gyfryngau. Hefyd, rwy'n angerddol am rannu popeth rwy'n ei ddysgu o'm ffynonellau.