Paco Maria Garcia

Ar ôl blynyddoedd lawer yn gweithio mewn swyddi cynghori cyfreithiol, gweinyddol a thrafod yn y Weinyddiaeth Gyhoeddus, nawr rwy'n cysegru fy hun i'r hyn rydw i wedi bod eisiau ei wneud erioed. O oedran ifanc iawn rwyf wedi teimlo bod gen i ddawn arbennig i ysgrifennu, ac rydw i bob amser wedi ei mynegi gyda phob math o straeon, straeon byrion, ac ati. Er imi ddechrau fel hobi, rwyf wedi dod i’r casgliad y gallwn droi hobi yn broffesiwn. Nawr rwy'n cydweithredu mewn gwahanol bapurau newydd cyfryngau a digidol, blogiau thematig, datblygu tudalennau gwe, canllawiau ysgrifennu a llawlyfrau didactig, testunau hyrwyddo, ymgyrchoedd hysbysebu a marchnata, erthyglau barn, straeon a sgriptiau, a phrosiectau busnes o bob math sy'n gofyn am destunau â chynnwys o ansawdd. , wedi'u dogfennu a'u hadolygu'n dda, yn ogystal â churadu a difa chwilod testunau. Rwyf mewn twf personol a phroffesiynol parhaol, ac yn agored i gydweithrediadau newydd.

Mae Paco María García wedi ysgrifennu 279 erthygl ers mis Ebrill 2017