Isaac

Adoro el món de la vida sana, especialment els temes relacionats amb el fitness i la nutrició. Sempre seguint el principi de 'Mens sana in corpore sano'. I amb una perspectiva científica. A més, compte amb formació en temes de prevenció de riscos i salut, i responsabilitat mediambiental en empreses. Una cosa vital, ja que tampoc es pot trobar salut sense un entorn saludable.