Paco María García

Nakon mnogo godina rada na pravnim savjetodavnim, administrativnim i pregovaračkim pozicijama u javnoj upravi, sada se posvećujem onome što sam oduvijek želio raditi. Od malih nogu osjećam da imam poseban talent za pisanje i uvijek sam ga ispoljavao u svim vrstama priča, kratkih priča itd. Iako sam započeo kao hobi, došao sam do zaključka da hobi mogu pretvoriti u profesiju. Sada surađujem u različitim medijima i digitalnim novinama, tematskim blogovima, razvoju web stranica, vodičima za pisanje i didaktičkim priručnicima, promotivnim tekstovima, reklamnim i marketinškim kampanjama, člancima sa mišljenjem, pričama i skriptama i poslovnim projektima svih vrsta koji zahtijevaju tekstove s kvalitetnim sadržajem , dobro dokumentovani i pregledani, kao i kuriranje i otklanjanje grešaka u tekstovima. U stalnom sam ličnom i profesionalnom razvoju i otvoren sam za novu saradnju.