Paco María García

След като дълги години работех на юридически, административни и преговорни позиции в публичната администрация, сега се посвещавам на това, което винаги съм искал да правя. От съвсем малка усещам, че имам специален талант за писане и винаги съм го проявявал с всякакви истории, разкази и т.н. Въпреки че започнах като хоби, стигнах до извода, че мога да превърна хобито в професия. Сега си сътруднича в различни медии и дигитални вестници, тематични блогове, разработка на уеб страници, ръководства за писане и дидактически ръководства, рекламни текстове, рекламни и маркетингови кампании, статии с мнения, истории и скриптове и бизнес проекти от всякакъв вид, които изискват текстове с качествено съдържание , добре документирани и прегледани, както и куриране и отстраняване на грешки на текстове. Аз съм в постоянен личен и професионален растеж и съм отворен за ново сътрудничество.